Nákupní košík

V košíku máte 0 položek
celkem za 0

Obchodní podmínky

Všeobecné

Tyto obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi provozovatelem internetového obchodu bezva-nářadí.cz na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Uzavřením kupní smlouvy vyjadřuje kupující souhlas s těmito obchodními podmínkami, které jsou platné pro všechny obchodní transakce uskutečněné v internetovém obchodě bezva-naradi.cz.

Prodávající

Provozovatelem internetového obchodu bezva-nářadí.cz je Aleš Hrubý, IČO 88102637, DIČ CZ8506243735 a je plátcem daně z přidané hodnoty (dále jen prodávající).

Kupující

Je-li kupujícím fyzická či právnická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti, jedná se o spotřebitele - dle §52 odst.3 Občanského zákoníku 40/1964 Sb. (dále kupující spotřebitel). Je to osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami. Je-li kupujícím spotřebitel, řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Občanského zákoníku a Zákonem o ochraně spotřebitele v platném znění.

Je-li kupujícím firma či podnikatel, který nakupuje výrobky či užívá služby za účelem svého podnikání s těmito výrobky nebo službami (dále kupující podnikatel), řídí se těmito podmínkami neupravené vzájemné vztahy s prodávajícím dle Obchodního zákoníku 513/1991 Sb.v platném znění.

Zboží a ceny

Na stránkách je prezentováno zboží, které je možné přes internetový obchod bezva-nářadí.cz objednat. Ceny u jednotlivých položek jsou uvedeny včetně DPH v českých korunách.

Ceny jsou platné v okamžiku objednání zboží. Platba za zboží se provádí zásadně v CZK.

Jsou-li účtovány k jednotlivým položkám další poplatky, je tak u každé položky vždy řádně a viditelně uvedeno.

Fotky u produktů jsou pouze ilustrační.

Kontrola a odeslání objednávky

Nakupovat v internetovém obchodě bezva-nářadí.cz může registrovaný i neregistrovaný uživatel.

Před finálním odesláním objednávky je kupující obeznámen se všemi případnými souvisejícími poplatky a je požádán o odsouhlasení objednávky. V okamžiku odeslání řádně vyplněné objednávky se tato považuje ze strany kupujícího za návrh kupní smlouvy.

Potvrzení objednávky

Po odeslání objednávky obdrží kupující její potvrzení formou automatického e-mailu, čímž je prokázáno řádné přijetí a akceptace zákaznické objednávky. Potvrzení objednávky se zasílá na emailovou adresu, uvedenou v kontaktních informacích kupujícího. Neobdržíte-li potvrzovací e-mail do 24 hodin, neprodleně nás prosím kontaktujte buď telefonicky na 739 759 629 nebo přes e-mail: info@bezva-naradi.cz

Potvrzením objednávky kupujícímu ze strany prodávajícího vzniká závazný smluvní vztah se všemi příslušnými právy a povinnostmi obou stran.

V případě potřeby je kupující kontaktován prodávajícím, a to z důvodu upřesnění detailů objednávky.

Dodací termíny

Objednané zboží je doručováno v nejkratších možných termínech, v závislosti na aktuální skladové dostupnosti. Obvykle bývá zboží odesláno v průběhu 2-5 dnů. Není-li zboží odesláno do 7 dnů, kontaktuje prodávající kupujícího a domluví se s ním na dalším postupu.

V případě potřeby je možné prověřit stav objednávky na tel. 739 759 629 v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod.

Převzetí zboží

Při převzetí zboží kupující kontroluje vizuální stav předávané zásilky. Shledá-li jakékoliv poškození zásilky, které by mohlo způsobit poškození uvnitř uloženého zboží, nechť zásilku nepřebírá, případně sepíše s přepravcem protokol o poškození zásilky nebo přebere zboží s výhradou. Poté nás v případě pochybností o bezvadném stavu doručené zásilky prosím neprodleně kontaktujte na tel. 739 759 629 tak, abychom mohli záležitost obratem řešit.

Nepřevzetím poškozené zásilky se vyhneme možným průtahům při reklamaci přepravy/zboží, navíc přepravní služby jsou proti poškození zásilek pojištěny.

Kupující oznámí nesrovnalosti při fyzické přejímce zboží do 48 hodin, a to telefonicky na čísle 739 759 629 nebo e-mailem na info@bezva-naradi.cz.

Právo na vrácení zboží

Kupující má právo na odstoupení od kupní smlouvy u zboží objednaného přes internetový obchod bezva-naradi.cz, a to bez udání důvodu do 14 dnů od jeho doručení, přičemž rozhodující pro tuto lhůtu je první den po datumu doručení zboží.

Dopravné k prodávajícímu hradí v tomto případě kupující. Zboží kupující nezasílá na dobírku, pokud ano, nebude zásilka převzata.

Možnost vrácení zboží se nevztahuje na produkty, které byly pro uživatele jakkoli speciálně upravovány či vyráběny. Dále se vrácení zboží nevztahuje na zboží se kterým bylo již pracováno. Zboží musí být vráceno nepoužité a v originálním obalu.

Bylo-li již zboží uhrazeno, pak je na toto zboží vystaven dobropis a uvedená částka vrácena převodním příkazem na smluvený účet do 30 dnů.

V případě, že bude vrácené zboží jakýmkoliv způsobem znehodnoceno, bude kupujícímu spotřebiteli přeúčtována náhrada škody dle skutečně vynaložených nákladů.

Právo na odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vymezuje právo zrušit objednávku nebo její část, pokud není zboží v okamžiku objednání kupujícím na trhu dostupné za podmínek, uvedených v internetovém obchodě bezva-nářadí.cz. V tomto případě prodávající kontaktuje kupujícího ihned po zjištění této skutečnosti a vzájemně se domluví na dalším postupu.

Záruka

Prodávající poskytuje kupujícím k dodávaným produktům záruku dle dispozic výrobců jednotlivých značek, přičemž je-li kupujícím spotřebitel, pak je délka záruky min, 24 měsíců od data prodeje.

Délky záruk jsou popsány ve článku Záruční lhůty.

Ochrana osobních údajů

Provozovatel internetového obchodu bezva-nářadí.cz se zavazuje, že nebude poskytovat osobní data sdělená kupujícím třetím osobám. Sdělená osobní data budou sloužit jako důvěrná pouze pro interní potřebu naší firmy za účelem neustálého udržování a zkvalitňování vzájemných dodavatelsko-odběratelských vztahů. Jedinou výjimkou je udání jména, adresy a telefonního kontaktu smluvním přepravcům, kteří je využijí pro bezproblémové doručení zboží.

Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v informačním systému provozovatele internetového obchodu bezva-nářadí.cz po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.

Působnost

Internetový obchod bezva-nářadí.cz má obchodní působnost na celém území České republiky.

Reklamační řád

Vážení zákazníci, v internetovém obchodě bezva-naradi.cz prodáváme kvalitní výrobky osvědčených značek nářadí. Pokud přesto dojde k projevení záruční vady u zakoupeného výrobku, bude naší snahou vyřídit každý z takovýchto případů k maximální spokojenosti našich zákazníků.

Záruční lhůta, reklamace

Záruční lhůty se řídí dle dispozic jednotlivých výrobců, přičemž je-li kupujícím spotřebitel, pak je délka záruky minimálně 24 měsíců. Záruční doba se začíná počítat od data vystavení faktury kupujícímu.

Kupující ohlašuje bezprostředně po zjištění vad tuto skutečnost prodávajícímu, u kterého záruku uplatňuje. Při uplatňování reklamace předkládá kupující prodávajícímu kompletní nedemontovaný výrobek vč. dodaného příslušenství, originální záruční list (byl-li k výrobku přiložen) s vyplněnými údaji totožnými s reklamovaným výrobkem, kopii dokladu o koupi výrobku a písemný popis závady, na niž záruku uplatňuje. Dále přikládá kontakt na svoji osobu.

Reklamace jednotlivých značek uplatňujte u autorizovaných servisů těchto značek viz. tabulka:

 

Značka Servis
Ferm
Značkové nářadí s.r.o. Nádražní 536 Dobruška 518 01, tel.: 734 370 285
Proma
Značkové nářadí s.r.o. Nádražní 536 Dobruška 518 01, tel.: 734 370 285
Worx
Značkové náředí s.r.o. Nádražní 536 Dobruška 518 01, tel.: 734 370 285
Telwin
Značkové nářadí s.r.o. Nádražní 536 Dobruška 518 01, tel.: 734 370 285
Comprecise
Značkové nářadí s.r.o. Nádražní 536 Dobruška 518 01, tel.: 734 370 285
Heron
Kontakty na servisní střediska této značky naleznete přímo na
Extol
Madal Bal a.s., Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 - Vysočany
tel.: 222 745 130, fax: 225 277 400, email: servis@praha.madalbal.cz
Ryobi Centrální servis GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, tel.: 493 522 904, fax: 493 522 916, e-mail: servis@garland.cz
Woodster Centrální servis GARLAND distributor, s.r.o., Hradecká 1136, 506 01 Jičín, tel.: 493 522 904, fax: 493 522 916, e-mail: servis@garland.cz
Sharks
STEEN QOS s.r.o., Bor č.p. 3, 360 01 Karlovy Vary
SERVISNÍ ODDĚLENÍ: Jiří Nohava, e-mail: servis@sharks-cz.cz,
tel.: 774 416 287
NuAir Libor Choleva – Nuair servis ČR, Krmelínská 646/22, 720 00 Ostrava-Hrabová , tel.: 724 261 990, fax: 596 718 933, e-mail: info@nuair.cz
Hitachi CIBET Proficentrum, Záběhlická 108, 106 00 Praha 10, tel.: 272 660 700, fax: 272 655 639, email: cibet@cibet.cz

 

Případně hlaste reklamace výrobků zakoupených v internetovém obchodě bezva-naradi.cz hlaste na tel.: 739 759 629 nebo e-mailové adrese info@bezva-naradi.cz.

Reklamace je vyřizována bez zbytečného odkladu, v případě kupujícího spotřebitele nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace.

Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na použití chybného technologického procesu při výrobě tohoto produktu a nelze ji zaměňovat s obvyklou životností výrobku. Záruka se nevztahuje na vady způsobené běžným opotřebením a používáním, dále např. při nevhodném zvolení typu produktu na pracovní operaci; vady způsobené chybným používáním a manipulací; vady způsobené chybnou instalací výrobku; vady způsobené nesprávnou údržbou a skladováním; vady způsobené neodborným zásahem do výrobku; vady způsobené živelnými pohromami.

Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Při záruční opravě se vydává kupujícímu doklad o délce trvání a způsobu vyřízení záruční opravy.

S vyřízením oprávněné reklamace nejsou spojeny žádné poplatky. V případě neoprávněné reklamace mohou být individuálně posouzeny prokazatelné náklady na manipulaci se zbožím (dopravné a balné).

V případě jakéhokoli dotazu ohledně reklamace zaslaného zboží se obraťte prosím na naše pracovníky na tel. číslo 737 343 775 v pracovní dny od 7.00 do 17.00 hod

Závěrečné ustanovení

Tento Reklamační řád nabývá účinnost od 1.9.2011 s platností na celém území České republiky. Změny Reklamačního řádu vyhrazeny.

Platba a doprava zboží

Poplatky za manipulaci se zbožím

V internetovém obchodě bezva-nářadí.cz uplatňujeme jednoduché pravidlo:

V případě souhrnné hodnoty objednávky vyšší než 5000,- Kč včetně DPH je dodávka zboží ZDARMA.

Naši zákazníci neplatí v tomto případě žádné poplatky spojené s dodávkou zboží (dopravné, balné, příp. doběrečné).

V případě souhrnné hodnoty objednávky do 5000,- Kč včetně DPH hradí zákazník dopravné dle ceníku přepravného.

Ceník přepravného

Druh 0 - 5000 Kč vč. DPH Nad 5000 Kč vč DPH
DPD - dobírka 120 + 39,- Kč 0,- Kč
DPD - převodem 120,- Kč 0,- Kč
DPD - platba kartou 120,- Kč 0,- Kč
Přepravní služba - dobírka 120 + 39,- Kč 0,- Kč
Přepravní služba - převodem 120,- Kč 0,- Kč
Přepravní služba - platba kartou 120,- Kč 0,- Kč
GEIS nad 30 kg - dobírkou 150 + 39,- Kč 0,- Kč
GEIS nad 30 kg - převodem 150,- Kč 0,- Kč
Heureka Point - dobírkou 60 + 16,- Kč 0,- Kč
Heureka Point - převodem 60,- Kč 0,- Kč

Způsoby platby

Zboží je možné uhradit těmito způsoby:

DOBÍRKA - při předání zboží na uvedenou fakturační (dodací) adresu

BANKOVNÍM PŘEVODEM PŘED DODÁVKOU ZBOŽÍ - kupující obdrží na zadaný e-mail podklady k provedení platby se splatností 7 dní, přičemž zboží bude expedováno v nejkratším možném termínu od data připsání platby na účet prodávajícího.

Jako variabilní symbol vždy uvádějte číslo Vaší objednávky.

GE MONEY BANK

Název účtu: Aleš Hrubý

Číslo účtu: 204005268/0600

Měna: CZK

PLATBA KARTOU - zboží je expedováno v nejkratším možném termínu po připsání platby na náš účet.

Jak platit kartou:

1. Vyberte si zboží/službu

Vyberte si na stránkách internetového obchodu zboží/službu, o kterou máte zájem.

2. Potvrďte objednávku

Na straně internetového obchodu vyplňte údaje a potvrďte objednávku vybraného zboží/služby.

3. Volba platební metody

Otevře se okno platební brány GoPay, kde zvolte záložku preferované platební metody.

4. Proveďte platbu

Na platební bráně GoPay postupujte dle instrukcí dle zvolené platební metody. Po provedení platby dojde k přesměrování zpět na stránky internetového obchodu.

5. Vyřízení objednávky

Platba je automaticky provedena a objednávka vybraného zboží/služby ze strany internetového obchodu ihned vyřízena.

Způsoby dopravy zboží

 

GEIS - pro přepravu zásilek s hmotností nad 30 kg využíváme společnost GEIS. Den před odesláním zboží je příjemce informován o odeslání zboží pomocí e-mailu. V den doručení se telefonicky spojuje řidič s příjemcem zboží a domlouvá detaily předání zboží.

Spediční společnost - neumožňuje-li povaha zboží (délka, hmotnost atp.) přepravu pomocí DPD nebo GEISu, je zboží doručeno spediční společností, kterou vybírá prodávající na základě povahy zboží.

Vlastní na pobočkách Heureka Point - nově můžete při objednávce využít také služby Heureka Point, což znamená že si zboží vyzvednete na jedné z poboček Heureka Point, maximální rozměry zásilky = 80 x 60 x 42 cm a hmotnost zásilky nesmí přesáhnout 15 kg

Pobočky Heureka Point:

Pobočka Praha 4 - 5. května 1109/63 Praha 4 140 00 PO - PÁ: 11:00 - 19:00 hod.
Zvětšit mapu ulozenka.praha

Pobočka Brno - Václavská 237/6 areál ICB vchod č.9 Brno - město 602 00 PO - PÁ: 11:00 - 19:00 hod.

Pobočka Ostrava - Chopinova 483/8 Ostrava - Přívoz 702 00 PO - PÁ: 11:00 - 19:00 hod. Zvětšit mapu ulozenka.ostrava

Pobočka Hradec Králové - náměstí 5. května 888, 500 02 Hradec Králové (vedle Novákových garáží) PO - PÁ: 11:00 - 19:00 hod. Zvětšit mapu ulozenkahk

Pobočka Praha 9 - Kolbenova 931/40b Praha 9 190 00 PO - PÁ: 8:00 - 20:00 hod.
SO: 8:00 - 12:00 hod. Zvětšit mapu ulozenka.praha9

Pobočka Brno 2 - Černopolní 54/245 Brno - Černá Pole 613 00 PO - PÁ: 11:00 - 19:00 hod. Zvětšit mapu ulozenka.brno2

Pobočka Plzeň - Koterovská 2039/114, 326 00 Plzeň - Východní Předměstí PÁ: 11:00 - 19:00 hod.

Přepravce doručuje zboží na uvedenou dodací adresu v rámci běžné pracovní doby. Česká pošta má obvykle jeden pokus na doručení zásilky příjemci, pokud příjemce nezastihne na uvedené adrese, zanechává vzkaz o uložení zásilky na příslušné poště. Obchodní balík je uložen na poště do 7 dnů ode dne prvního pokusu o doručení. Přepravní služba GEIS - den před odesláním zboží je příjemce informován o odeslání zboží pomocí e-mailu. V den doručení se telefonicky spojuje řidič s příjemcem zboží a domlouvá detaily předání zboží. UPOZORNĚNÍ: Neumožňuje-li povaha zboží přepravit jej pomocí vybraného způsobu dopravy, je o této skutečnosti zákazník neprodleně informován a je s ním dohodnut alternativní způsob přepravy zboží.

Záruční lhůty

Záruční lhůty jsou uvedeny na detailech produktu dle výrobce.